#CoronaCrisis: steunmaatregelen voor zelfstandige journalisten

De overheid neemt verregaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, jammer genoeg met negatieve economische gevolgen – ook voor sommige journalisten. Zo signaleert een freelance journalist dat zijn hele inkomen afhangt van voetbalverslaggeving. Aangezien er de komende maanden nauwelijks nog gevoetbald wordt, ziet hij zijn inkomen tot quasi nul herleid. Een gelijkaardige situatie maken ook de cultuurjournalisten mee. Gerechtsjournalisten krijgen intussen dan weer faciliteiten toegezegd waardoor ze wel weer aan informatie raken.

De Vlaamse overheid communiceerde intussen uitgebreid over steunmaatregelen. Zo kunnen zelfstandigen rekenen op een mogelijke vrijstelling of uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de twee eerste kwartalen van 2020. Beginnende zelfstandigen kunnen automatisch toestemming krijgen voor een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020. Journalisten die hun activiteit gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen hebben gestaakt, komen ook in aanmerking voor het coronaoverbruggingsrecht. Het vervangingsinkomen bedraagt maandelijks € 1.291,69 netto; dat wordt € 1.614,10 netto indien je een gezin ten laste hebt. Klop aan bij je sociaal verzekeringsfonds voor meer info. In de praktijk kun je dus perfect de (weinige) opdrachten die je nog hebt combineren met het coronaoverbruggingsrecht (als je voldoet aan de voorwaarde natuurlijk). De aanvraag van het coronaoverbruggingsrecht gebeurt op basis van een verklaring op eer.

De VVJ dringt daarnaast ook bij de Vlaamse uitgevers aan op steunmaatregelen voor getroffen freelancejournalisten.

Voor uitgebreide info over het vangnet en de steunmaatregelen klik hier (update 2 april 2020).

Voor juridisch en zakelijk advies op maat, mail naar charlotte.michils@journalist.be (juridisch adviseur VVJ/AVBB) en pol.deltour@journalist.be (nationaal secretaris VVJ/AVBB).

(CM)

(foto BelgaImage – Benoit Doppagne)