Coronacrisis en ‘lockdown’: journalisten kunnen blijven werken

De nieuwe crisismaatregelen van de regering, uitgevaardigd op 17 maart naar aanleiding van covid-19, hebben geen impact op het journalistieke werk.

Dat zegt het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken. De uitzondering op het samenscholingsverbod en verwante maatregelen geldt voor ‘media, journalisten en diensten van communicatie’.

Journalisten doen er niettemin goed aan steeds hun legitimatiebewijs op zak te hebben: de (gevalideerde) officiële perskaart van beroepsjournalist of de VVJ-lidkaart.

Als er toch problemen rijzen met de politie, geef dan meteen een seintje aan het VVJ-secretariaat zodat we onmiddellijk kunnen doorkoppelen naar de bevoegde autoriteiten.

Zie het MB van 18.03.2020 met coronacrisismaatregelen van de federale regering.

De ‘journalistieke uitzondering’ is opgenomen in artikel 3, samen te lezen met de bijlage, waarin het zevende streepje het heeft over ‘de journalisten, de media en de diensten van de communicatie’.

Daarnaast dringt de overheid er wel op aan om in de mate van het mogelijke gebruik te maken van veilige communicatietechnieken: de telefoon of Skype in plaats van ‘fysieke’ interviews bijvoorbeeld. Ook bij ‘fysieke’ interviews kunnen en moeten de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals het bewaren van afstand tussen journalist en geïnterviewde.

Een en ander is opgenomen in enkele bijkomende richtlijnen, die het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid hebben verspreid.

Aanvullende informatie is er nog voor Nederlandse journalisten die in België willen komen werken. Ook zij kunnen een beroep doen op de ‘journalistieke uitzondering’ op de lockdown maatregelen, zij het onder dezelfde voorwaarden: een legitimatiebewijs en inachtneming van de bijkomende richtlijnen. Nederlandse journalisten die zijn aangesloten bij de NVJ en in België problemen ondervinden, kunnen terecht bij de VVJ (info@journalist.be).

Overigens kunnen omgekeerd ook Belgische journalisten voor reportages nog terecht in Nederland. In afspraak met onze Nederlandse zustervereniging NVJ kunnen VVJ/AVBB-leden met problemen op Nederlands grondgebied op hun beurt daar terecht.

(PD)

(Foto BelgaImage)