Journalistiek anno 2020

De VVJ/AVBB publiceerde zopas haar activiteitenverslag 2019 met blik op 2020. Het rapport zal als gespreksbasis dienen voor de jaarlijkse gedachtewisseling met de leden op de komende jaarvergadering nu zaterdag.

Alle VVJ-leden zijn van harte uitgenodigd op de jaarlijkse ledenvergadering van 15 februari, die om 10 uur begint. We verzamelen vanaf 9.30 u in de Zennestraat 21. Eerst vindt de jaarvergadering van de federale AVBB plaats, daarna die van de deelunies VVJ en AJP.

 

Voor wie ?

De  algemene ledenvergaderingen van VVJ en AVBB omvatten alle leden die lidgeld betaalden voor 2020.

Leden die erkend zijn als beroepsjournalist (werkzaam bij zowel de algemene nieuwsmedia als de vakpers) hebben stemrecht. Andere VVJ/AVBB-leden (stagiairs, journalisten in bijberoep/persmedewerkers, oud-journalisten/ereleden, houders van een T-kaart, studenten en docenten in journalistiek) kunnen de AV bijwonen zonder stemgerechtigd te zijn.

Model van volmacht

Maximaal 5 volmachten per aanwezig lid.

Ondergetekende,   ………………………………………………………………………

stemgerechtigd lid met erkenningsnummer  N ………..

geeft hierbij volmacht aan  ……………………………………………………………

om in zijn/haar naam te stemmen op de A.V. van VVJ en AVBB van 15 februari 2020.