EU Observer & VVJ in het verweer tegen internetcensuur

EU Observer, een internetmagazine met focus op Europees beleid, is door het bedrijf Flying Group Holding in kort geding voor de rechter gedaagd. Flying Group Holding verwijt het online medium onzorgvuldige journalistiek en eist dat een artikel offline wordt gehaald. EU Observer en de VVJ, die de journalisten steunt, gewagen van internetcensuur.

 

EU Observer en VVJ betwisten allereerst het spoedeisend karakter van de vordering, wat een kernvoorwaarde is voor een kort geding. Het gewraakte artikel prijkt overigens niet meer op de homepage, maar ergens binnenin de site. Bovendien blijkt het eisende bedrijf geen actie te hebben ondernomen tegen een Vlaamse krant die hetzelfde verhaal online had gebracht. Van een dreigend ernstig nadeel kan in dit geval dus geen sprake zijn.

Ten gronde beging de journalist, Andrew Rettman, ook geen fout. Hij kent zijn bronnen en dubbelcheckte de feiten. Met zijn berichtgeving wilde hij ook overduidelijk het algemeen belang dienen: het publiek informeren en een debat op gang brengen.

EUobserver.com is een in Brussel gevestigde onafhankelijke Engelstalige nieuws-en opiniewebsite. Ze bericht over de Europese Unie en het reilen en zeilen in de Europese politiek. Op 11 februari legde EU Observer zijn besluiten neer, op 25 februari is Flying Group Holding aan zet.

(CM)