Uitnodiging algemene ledenvergaderingen VVJ – AVBB 15 februari

 

Alle VVJ-leden zijn van harte uitgenodigd op de Algemene Vergaderingen van VVJ – AVBB, op zaterdag 15 februari 2020 om 10 u in de Zennestraat 21 in Brussel. De koffie staat klaar vanaf 9.30 uur.

 

9.30u – onthaal met koffie

10 u – ALGEMENE VERGADERING AVBB (Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België)

Agenda:

  1. Activiteitenverslag 2019, voorgesteld door de covoorzitters
  2. Debat over actuele dossiers
  3. Financiën: rekeningen 2019 en begroting 2020, voorgesteld door de nationaal secretarissen; décharge van de bestuursleden
  4. Varia

Vervolgens  – ALGEMENE VERGADERING VVJ (Vlaamse Vereniging van Journalisten)

Agenda:

  1. Activiteitenverslag 2019, voorgesteld door de voorzitter
  2. Debat over actuele dossiers
  3. Financiën: rekeningen 2019 en begroting 2020, voorgesteld door de secretaris-penningmeester; décharge van de bestuursleden
  4. Varia

De voorzitters van de AVBB, VVJ en AJP nodigen alle aanwezigen na de AV uit op een glas.

 

Voor wie ?

De  algemene ledenvergaderingen van VVJ en AVBB omvatten alle leden die lidgeld betaalden voor 2020.

Leden die erkend zijn als beroepsjournalist (werkzaam bij zowel de algemene nieuwsmedia als de vakpers) hebben stemrecht. Andere VVJ/AVBB-leden (stagiairs, journalisten in bijberoep/persmedewerkers, oud-journalisten/ereleden, houders van een T-kaart, studenten en docenten in journalistiek) kunnen de AV bijwonen zonder stemgerechtigd te zijn.

 

Model van volmacht

Maximaal 5 volmachten per aanwezig lid.

 

Ondergetekende,   ………………………………………………………………………

stemgerechtigd lid met erkenningsnummer  N ………..

geeft hierbij volmacht aan  ……………………………………………………………

om in zijn/haar naam te stemmen op de A.V. van VVJ en AVBB van 15 februari 2020.