Persvrijheid en aansprakelijkheid van de journalist: enkele actuele knelpunten

Wat te doen wanneer politie je verhindert je werk te doen als journalist? Kun je bij je nieuwsgaring gebruik maken van een gerechtelijk dossier? Hoe om te gaan met geweldplegingen aan je adres? En hoe groot is nu het risico op een veroordeling?

Een en ander vormde het thema van een infosessie die de VVJ onlangs organiseerde in de schoot van de (onlangs opgeheven) MediAcademie Journalistiek. In bijgaande presentatie een overzicht van de knelpunten die werden behandeld en de antwoorden daarop. Voor aanvullende tekst en uitleg kan men altijd terecht op het VVJ-secretariaat.

Aangeklaagd – enkele actuele knelpunten – presentatie 21.11.2019

Klik hier voor de video van de uiteenzetting: https://webinarsolutions.tv/permalink/v125d1cd79ae4neadyq3/