Mediaminister Dalle investeert in Journalistenloket en erkenningsplatform

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media investeert 90.000 Euro in het Journalistenloket van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ). Het Journalistenloket bundelt beroepsinformatie over en voor journalisten. De middelen zullen gebruikt worden om het loket verder te ontwikkelen en de informatie nog makkelijker en sneller toegankelijk te maken voor Vlaamse journalisten en andere geïnteresseerden.

“In tijden van fake news en polarisering is het meer dan ooit belangrijk om te investeren in kwaliteitsvolle journalistiek. Dat begint in de eerste plaats met sterke journalisten, een goeie ondersteuning is daarbij essentieel.” aldus Dalle.

Het Journalistenloket omvat diverse luiken: een digitaal kennisplatform, met onder meer een vademecum voor freelancers, en een helpdesk met persoonlijk eerstelijnsadvies. Op het loket vinden journalisten en andere geïnteresseerden heel wat informatie en tips voor het goed uitoefenen van het journalistenberoep. Zo is er informatie over het statuut van beroepsjournalist, de persvrijheid, vergoedingen en de GDPR. Maar ook de aansprakelijkheid van de journalist en de deontologische regels komen aan bod.

Het loket bereikt elk jaar meer geïnteresseerden. Dit jaar telde de website ruim 30.000 unieke bezoekers. Daarenboven neemt de vraag naar individueel eerstelijnsadvies elk jaar toe. De VVJ beantwoordde dit jaar omzeggens 300 vragen van journalisten en burgers, onder wie heel veel jongeren. Dat is een record.

“Het is duidelijk dat er een grote vraag is naar correcte informatie over het journalistenberoep”, aldus Benjamin Dalle. “Goede journalistiek begint met sterke journalisten. Ik ben blij dat we met de Vlaamse regering een extra impuls kunnen geven aan dit initiatief. Journalisten staan in gepolariseerde tijden en sociale media steeds meer onder druk om hun beroep op een correcte manier uit te oefenen. Het is belangrijk dat ze goed geïnformeerd zijn over hun rechten. Daarnaast zijn er ook steeds meer freelancers aan de slag. Voor hen is het vaak niet makkelijk om alle informatie te vinden. Het Journalistenloket biedt hier een oplossing.”

Het Journalistenloket legt ook een link met het platform waarop journalisten terecht kunnen voor een erkenning als beroepsjournalist. Ook daarin kan nu verder worden geïnvesteerd. de VVJ werkt aan een volledige digitalisering van de erkenningsprocedure voor beroepsjournalisten, en die kan nu dankzij de extra toelage versneld worden doorgevoerd.

De VVJ is blij met deze inspanning van de minister van Media in budgettair moeilijke tijden. “Ze laat ons als beroepsunie toe om versneld werk te maken van de digitalisering van de wettelijke erkenning van beroepsjournalisten, die ook een grote maatschappelijke waarde heeft,” aldus Pol Deltour, nationaal secretaris VVJ. “Via deze erkenning, en de officiële perskaart die eruit voortvloeit, krijgen zowel overheden als private instanties en particulieren zicht op welke journalisten professioneel aan de slag zijn voor publiek toegankelijke nieuwsmedia, en dit met essentiële waarborgen inzake onafhankelijkheid en deontologie.”

Bezoek het journalistenloket: http://www.journalistenloket.be/