VVJ roept op tot steunbetuiging aan be(toe)laagde nieuwsmedia – donderdag 5 december 16 u Martelarenplein

De VVJ roept haar leden op om mee actie te voeren op donderdag 5 december om 16 uur op het Martelarenplein in Brussel. De actie is gericht tegen de forse besparingen die de nieuwe Vlaamse regering oplegt, en die ook nieuwsmedia treft.
Met name de VRT, Bruzz en de regionale omroepen worden door de Vlaamse regering gedwongen om diep te snijden in hun budgetten. Bovendien wordt van deze mediahuizen verwacht dat ze meer inzetten op de ‘Vlaamse identiteit’, een eis die op zeer gespannen voet staat met de journalistieke onafhankelijkheid van de geviseerde redacties.
Het VVJ-bestuur besliste dan ook om deel te nemen aan de mobilisatie van 5 december, en het roept alle leden op om naar het Martelarenplein af te zakken nu donderdagmiddag.
De eigen klemtonen die de VVJ daarbij legt zijn:
– Geen verdere drooglegging van de VRT, Bruzz en de Vlaamse regionale omroepen
– Respect voor de journalistieke onafhankelijkheid van alle door Vlaanderen betoelaagde nieuwsmedia
– Blijvende ondersteuning van kwaliteitsbevorderende journalistieke projecten
Foto: BELGA/Katim Kaghat