VVJ maakt zich grote zorgen over toekomst VRT

De VVJ maakt zich grote zorgen over de toekomstplannen van de nieuwe Vlaamse regering voor de VRT, en meer bepaald de informatieopdracht van de openbare omroep.

Het financiële afbouwscenario dat is uitgewerkt, is voor ons onaanvaardbaar. Volgend jaar moet de VRT het al met 2,4 miljoen minder doen, en tegen 2024 moet ze in het totaal liefst 12 miljoen op jaarbasis besparen. Dat kan niet anders dan ook een impact hebben op de nieuwsredacties, die nu al op hun tandvlees zitten. Nieuwe saneringen dreigen uit te lopen op minder kwaliteit in het nieuwsaanbod en minder nieuwsaanbod zonder meer. Als de Vlaamse regering zegt dat de nieuwsopdracht voor de VRT prioritair is, dan moet ze daar ook consequent naar handelen en mag ze de openbare omroep niet in een krimpscenario dwingen.

Een kwalitatief nieuwsaanbod veronderstelt ook dat er multimediaal kan worden gewerkt. Nochtans dwingt de Vlaamse regering de VRT terug te plooien op haar audiovisuele aanbod, en zich online voor het overige te beperken tot korte geschreven teksten. Ook hier weer moet de Vlaamse regering consequent zijn met zichzelf: als het de bedoeling is een zo breed mogelijk publiek te bereiken (van onder meer ook jongeren), dan moet de openbare omroep ook inzake tekstueel aanbod vrij zijn gang kunnen gaan. Dat is bovendien een kwestie van eerlijk en evenwichtig speelveld met de private nieuwsmediahuizen, die naast hun gedrukte en onlinevorm zelf almaar meer een audiovisueel aanbod (video’s en podcasts) ontwikkelen voor hun publiek.

Als VVJ maken we ons ook grote zorgen over de achterliggende betekenis van de nadrukkelijke roep van de Vlaamse regering om ‘respect voor pluralisme en neutraliteit’. Nu reeds hanteert de VRT de hoogste standaarden inzake diversiteit en onpartijdigheid, en dus valt te vrezen dat de nieuwe regering hier andere maatstaven voor ogen heeft. Nog zorgwekkender is de eis dat de VRT nog meer dan nu ‘de Vlaamse identiteit moet versterken’. Welke identiteit wordt daarmee bedoeld? En ondermijnt de Vlaamse regering daarmee bijna per definitie niet de onafhankelijke en kritische informatieopdracht die de VRT-redactie, net zoals elke professionele nieuwsredactie, heeft?

Het VVJ-bestuur vraagt over een en ander een spoedig overleg met de nieuwe minister van Media, en zal de ontwikkelingen op de voet volgen, dit zowel in het belang van alle VRT-journalisten als van de gemeenschap in haar geheel.

 

www.journalist.be

info@journalist.be

Tel: 02/777.08.40