Minister Dalle maakt 1 miljoen euro vrij voor ‘Nieuws in de klas’

De Vlaamse Regering maakt 1 miljoen euro vrij om ‘Nieuws in de klas’ verder te ondersteunen. Het project maakt leerlingen van het lager en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel meer vertrouwd met de mediasector en de actualiteit. In het schooljaar 2019-2020 wordt er extra gefocust op digitale nieuwsbronnen. Ook het gebruik van smartphones in de klas krijgt aandacht.

Het project ‘Nieuws in de klas’ – eertijds geïntroduceerd als ‘Kranten in de klas’ – is ondertussen een vaste waarde in het onderwijs. Zoals de naamsverandering doet vermoeden, is de focus uitgebreid van papieren kranten naar digitaal nieuws. Eén op de vijf jongeren uit het middelbaar onderwijs wordt bereikt, in de laatste 2 jaar van het lager onderwijs is dat zelfs één op de drie.

In de praktijk krijgen klassen de mogelijkheid om papieren nieuwspakketten te bestellen. Daarnaast worden leerkrachten aangemoedigd om tijdens hun lessen digitale nieuwsbronnen te consulteren. Ze krijgen daartoe aangepast lesmateriaal, themapakketten en digitale themadossiers. Aanvullend is er een Nieuwsquiz om de kennis van de actualiteit te testen. Met de KrantenMaker kunnen ze, samen met hun leerlingen, bovendien zelf een krant maken.

Vlaams Minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, vindt het project ideaal om de mediageletterdheid bij jongeren te versterken. “We moeten leerlingen vormen tot kritische en goed geïnformeerde burgers”, aldus Dalle. “In een wereld van sociale media en fake news is het belangrijk om hen ook op mediavlak voldoende kritisch en wendbaar te maken.”

‘Nieuws in de klas’ is een gezamenlijk project van Mediawijs, Vlaamse Nieuwsmedia, WE MEDIA, Media.21, VRT NWS en VIAA. Geïnteresseerde scholen kunnen terecht op de website www.nieuwsindeklas.be. Vanaf 4 november kunnen scholen intekenen om deel te nemen.

Foto: Belga/Siska Gremmelprez