Clicks hebben effect op soft news, niet op hard politiek nieuws

Kenza Lamot, Peter Van Aelst en Steve Paulussen van de Universiteit Antwerpen onderzochten hoe politieke journalisten omgaan met webstatistieken. Hun eindbesluit: publieksdata raken almaar meer ingeburgerd op nieuwsredacties, maar lijken voorlopig geen grote impact te hebben op het politieke nieuws dat ze hun lezers aanbieden.

 

De wetenschappers gingen na in hoeverre web analytics (software die bezoekersgegevens verzamelt en analyseert) de politieke verslaggeving beïnvloeden. Ze ondervroegen daarvoor 231 politieke journalisten uit de databank van de VVJ en de AJP. De Nederlandstalige journalisten werden ook telefonisch gecontacteerd, wat resulteerde in een respons van 57% (168 van de 296 geregistreerde politieke journalisten in Vlaanderen).

Het onderzoek leerde dat veel journalisten vandaag bekend zijn met cijfers over wat hun publiek aanklikt. Opvallend daarbij is dat de meerderheid van de journalisten hierop wordt gewezen door een chef. Zowat 60 procent gebruikt ze nooit zelf. Vlaamse journalisten gebruiken analytics vaker zelf dan Franstalige collega’s. Het actieve gebruik of de passieve blootstelling neemt ook toe naarmate de journalist jonger is.

De onderzoekers besluiten dat analytics een effect hebben op de perceptie van wat journalisten nieuwswaardig vinden en op de plaatsing van het nieuws. Maar dat geldt enkel voor ‘softe’ nieuwsberichten, zeggen ze. Voor de headlines van ‘hard’ nieuws was er geen effect.

 

Raadpleeg hier het volledige rapport.