Lekken staatsgeheimen weer minder streng bestraft

Een wetsontwerp van vice-premier Didier Reynders (MR) dat het lekken van staatsgeheimen strenger bestraft, wordt aangepast om te vermijden dat journalisten en klokkenluiders collatoral damage ondervinden.

De regering keurde in de lente in eerste lezing een wetsontwerp goed dat voor houders van een veiligheidsmachtiging strengere straffen bepaalt als ze vertrouwelijke of geheime informatie lekken. Maar ook andere personen riskeerden volgens de tekst voortaan te worden beboet ‘als ze weten of zouden moeten weten dat de openbaarmaking van geclassificeerde informatie fundamentele belangen van de Staat kan aantasten’.

Die laatste bepaling was zo ruim geformuleerd dat ook journalisten en klokkenluiders eronder dreigden te vallen. Reden waarom de VVJ/AVBB initiatiefnemend minister Didier Reynders om een aanpassing vroeg. Ook de Raad van State en het Controlecomité voor de Inlichtingendiensten wezen de minister trouwens op mogelijke spanningen met de persvrijheid.

Reynders antwoordde de AVBB nu dat het nooit de bedoeling was om de democratische vrijheid van informatie in te perken. En hij belooft het wetsontwerp in die zin aan te passen, vooraleer het voor een tweede lezing opnieuw aan de ministerraad te bezorgen. Specifiek voor klokkenluiders belooft de aanstaande Europese commissaris nog om nauw toe te zien op de nakende Europese richtlijn die hen beter moet beschermen.

(PD)