Journalistiek WOBben – een VVJ-enquête

De wetgeving op de openbaarheid van bestuur (WOB) opent ook voor journalisten bijzonder interessante mogelijkheden om aan overheidsinformatie te geraken. Toch maakt volgens de recentste journalistensurvey van de UGent en de VVJ maar 16 procent van de Vlaamse beroepsjournalisten gebruik van die mogelijkheid. Dat is heel wat minder dan in Nederland en de Scandinavische landen. En wat erger is: ruim de helft van de Belgische journalisten geeft aan ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over de toepassing van de WOB in de praktijk. Behalve over lange wachttijden klagen velen dat echt belangrijke informatie al te vaak toch niet wordt vrijgegeven.

Met deze enquête willen we meer zicht krijgen op het WOBben bij Vlaamse journalisten. Heb je het al gedaan, en hoe vaak? Op welk bestuursniveau? Wat waren de resultaten? En welke ongemakken kwam je tegen?

Het invullen van deze enquête vraagt maar weinig tijd, we zouden je dan ook heel dankbaar zijn voor je feedback. De deadline voor het invullen van de enquête is 5 oktober. De antwoorden verwerken we tot een geheel, dat zal worden voorgesteld op de infosessie over Journalistiek WOBben die de VVJ op 7 november in het kader van de MediaAcademie Journalistiek organiseert. Meer info hierover op www.journalist.be, inschrijven via deze link.

Pol Deltour & Charlotte Michils

Foto: Eric Lalmand / Belga