EU-beleid tegen fake news kan performanter

In 2022 zal mogelijk meer nepnieuws circuleren dan betrouwbare informatie. Hoog tijd, ook voor de EU, om kwaliteitsjournalistiek beter te ondersteunen, aldus Mélanie Scheidt in een paper die het Europacollege op zijn website publiceert.

Too little too late? Mélanie Scheidt houdt in haar onderzoeksrapport de strategie van de Europese Unie tegen desinformatie en fake news tegen het licht. De EU schoot pas echt in actie in de aanloop naar de verkiezingen in mei dit jaar, stelt ze vast. Na jaren van minimaliseren gingen de ogen pas echt open na de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Scheidts voornaamste kritiek betreft de ongecoördineerde aanpak van het probleem. Diverse EU-actoren werken naast elkaar. Bovendien zijn ze in vergelijking met onder meer hun Russische tegenspelers schromelijk ondergefinancierd. RT (vroeger Russia Today), nieuwsagentschap Sputnik en het door het Kremlin gefinancierde Internet Research Agency (IRA) beschikken over veel meer middelen.

Scheidt betoogt verder dat de EU weinig vat heeft op de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van artificiële intelligentie. En die AI speelt een almaar belangrijkere rol bij het creëren en verspreiden van desinformatie. Het huidige EU-beleid geneest veeleer dan het voorkomt.

De paper zoomt in op de diverse inspanningen die vandaag worden geleverd. Zo zoekt de EU samenwerking met de internetreuzen, die een cruciale rol spelen bij de verspreiding van desinformatie. Dat leidde in 2018 tot een praktijkcode, die in 2018 door platformen als Google, Mozilla, Facebook en Twitter werd ondertekend. De EU zet ook in op mediawijsheid en wil het kritisch bewustzijn van de burger met betrekking tot nieuws aanscherpen. Maar ook kwaliteitsjournalistiek vormt een belangrijke buffer tegen desinformatie, aldus Scheidt.

Download hier Mélanie Scheidts paper ‘The European Union versus External Disinformation Campaigns in the Midst of Information Warfare : Ready for the Battle?’