Rechtbank Brugge wijst schadeclaim tegen Nederlandse journalist af

Een Nederlandse journalist die verslag uitbracht over een rechtszaak tegen het Belgische bedrijf Entropia Critical Concepts en daarvoor door dat bedrijf werd gedagvaard, is er met de schrik afgekomen. De rechtbank van Brugge beoordeelde de schadeclaim van 25.000 euro als ongegrond.

Het bedrijf Entropia heet tegenwoordig Chieftain Investments en is gevestigd in Oostkamp. Als aanbieder van mobiele bedrijfstelecommunicatie geraakte een aan Entropia verbonden onderneming een paar jaar geleden op gerechtelijke ramkoers met het Nederlandse telecombedrijf KPN. De Nederlandse journalist Henk Van Beek bracht in zijn vakpublicatie ‘Verbinding’ verslag uit over die rechtszaak, die duidelijk in het voordeel van KPN uitdraaide.

Entropia verweet de journalist onder meer de titel ‘Einde nadert voor Entropia’ boven het stuk. Ook andere formuleringen zouden tendentieus of zelfs foutief zijn, en de toekomst van het bedrijf hypotheceren. Dat de informatie via de website en sociale media van de journalist verder uitwaaierde, maakte alles extra kwalijk. Entropia vorderde aanvankelijk 100.000 euro van de journalist, en verminderde die claim later tot 25.000 euro.

Journalist Van Beek voerde aan dat de uitdrukking ‘einde van Entropia’ enkel op het proces sloeg, en de Brugse rechtbank beaamde dat een journalist met zo’n titel de aandacht kan proberen trekken. Bovendien werd de titel in het artikel voldoende toegelicht. Ook verder ziet de rechter geen tekortkomingen, integendeel:  “het artikel geeft een goede en gefundeerde uiteenzetting van de rechterlijke beslissingen”. Laat staan dat de journalist lasterlijke of kwetsende uitlatingen zou hebben gedaan.

Advocaat Bart Van Besien (Finnian & Columba), die journalist Van Beek verdedigde, heeft het over een interessant vonnis dat de principes inzake persvrijheid mooi oplijst en toepast. “De vrijheid van de pers is niet onbeperkt, maar in dit geval maakte de journalist geen fout en wordt er evenmin schade bewezen. De rechter zegt zelfs met zoveel woorden dat een normale lezer na het doornemen van dit artikel goed geïnformeerd zal zijn.”

Lees het vonnis hier: 2019 06 17 Vonnis REA Brugge vrijspraak Nl jnl tegen bedrijf Entropia.

(PD)