IFJ neemt nieuw deontologisch charter aan

De Internationale Federatie van Journalisten (IFJ), waar de VVJ / AVBB deel van uitmaakt, heeft een nieuw deontologisch charter aangenomen, dat is aangepast aan de hedendaagse journalistieke praktijk.

De IFJ omvat 187 journalistenbonden uit 140 landen, en vertegenwoordigt zo 600.000 journalisten wereldwijd. De wereldjournalistenbond, die in 1926 werd opgericht en in Brussel kantoor houdt, beëindigde zopas in Tunis zijn 30ste driejaarlijkse congres. Bij die gelegenheid werd de Belg Philippe Leruth, oud-AVBB-voorzitter, uitgewuifd als IFJ-voorzitter (zie het interview in de komende De Journalist). Hij wordt opgevolgd door de Marokkaanse journalist Younes M’Jahed.

Het Congres keurde ook een nieuw deontologisch charter goed, dat de aloude Code van Bordeaux actualiseert. In 16 artikelen wordt ingegaan op allerlei journalistieke praktijken en hoe die ethisch moeten worden ingevuld. Het Global Charter of Ethics for Journalists gaat goeddeels gelijk op met de Vlaamse Code van de Raad voor de Journalistiek.
(PD)