GDPR-waakhond is samengesteld

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) die moet waken over de naleving van de GDPR in België, is een feit. De Kamer van volksvertegenwoordigers formaliseerde de benoeming van de vijf directeurs.

David Stevens wordt directeur van het algemeen secretariaat. Charlotte Dereppe leidt de eerstelijnsdienst. Alexandra Jaspar wordt hoofd van het kenniscentrum, Peter Van den Eynde van de inspectiedienst en Hielke Hijmans van de geschillenkamer. De leden van de geschillenkamer en van het kenniscentrum worden later nog verkozen.

Journalisten zijn vrijgesteld van een groot deel verplichtingen onder de AVG indien de verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor journalistieke doeleinden en de journalistieke deontologie daarbij wordt nageleefd. De VVJ werkte voor journalisten een handleiding uit over de AVG. Bij vragen contacteer pol.deltour@journalist.be (nationaal secretaris) of charlotte.michils@journalist.be (juridisch adviseur).

 

(foto Eric Lalmand/Belga)