Ook journalistes hebben wat te zeggen op Vrouwendag

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, vragen vrouwen wereldwijd aandacht voor gender-gerelateerd onrecht. Ook vrouwelijke journalisten hebben daarbij recht van spreken.

Charlotte Michils

 

Volgens een rapport van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) van eind 2018 was één op twee journalistes reeds het slachtoffer van seksuele intimidatie, psychische mishandeling, trolling en andere vormen van gender-gerelateerd geweld tijdens de jobuitoefening. Mindy Ran, co-voorzitter van de IFJ-Genderraad: “Journalistes uit 50 landen brengen een gelijklopend verhaal. Gender-gerelateerd geweld tijdens de job is wijdverspreid en er wordt nagenoeg geen actie tegen ondernomen. Wanneer dat wel gebeurt, is de reactie gewoon ondermaats. Daders moeten lik op stuk krijgen en vrouwen moeten kunnen rekenen op een pertinente afhandeling van hun klacht.”
De bevindingen zijn geen ver-van-ons-bedverhaal. Ook Belgische journalistes getuigen meer en meer over bagger die ze dagelijks over zich heen krijgen. Zo kreeg freelancejournaliste Myriam Leroy al duizenden scheve opmerkingen naar haar hoofd geslingerd en werd ze zelfs al afgedreigd met verkrachting. Ook doodsbedreigingen met een seksuele ondertoon komen voor. Ook het fake-newsverhaal waar VRT-nieuwsanker Hanne Decoutere zopas nog het slachtoffer van werd (ze zou zijn ontslagen) hoort in het rijtje thuis. De impact van een en ander kan niet kan worden onderschat: vrouwen die zoiets meemaakten gaan gebukt onder gevoelens van angst en stress. In het ergste geval besluiten ze hun job te verlaten.

Grensoverschrijdend gedrag

Ook een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Gent in opdracht van de Vlaamse Overheid in 2018, toont weinig fraaie cijfers. 46% van de vrouwen werkzaam bij de tv-omroepen geeft aan met grensoverschrijdend gedrag te zijn geconfronteerd het voorbije jaar. Het gaat daarbij om verbaal wangedrag en kleineren, maar ook om ongepaste toenaderingen en zelfs dwang. Print en radio tikken af met soortgelijke cijfers: 44% en 43%. Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open Vld) reageerde alvast met een nieuwe Vlaamse ombudsfunctie tegen grensoverschrijdend gedrag.

Gender pay gap

En nog een aandachtspunt op deze Vrouwendag: de gender pay gap, die ook de Vlaamse en Belgische journalistiek treft. Binnenkort publiceren de Universiteit Gent, de ULB en Université de Mons hun nieuwe beroepsprofiel van de Belgische journalist, op basis van onderzoek dat ze opnieuw in samenwerking met de VVJ /AVBB hebben uitgevoerd. Daaruit blijkt eens te meer dat het nettoloon van vrouwelijke journalisten beduidend lager ligt dan dat van hun mannelijke collega’s. Het gemiddelde maandinkomen van vrouwen ligt met € 2.147 bijna € 300 (of 13,6%) lager dan dat van mannen (die gemiddeld aan € 2.439 komen per maand). Die loonkloof troffen we ook al in 2013 aan, toen het vorige beroepsprofiel werd uitgetekend. Ook nu ligt een deel van de verklaring in het feit dat het aantal vrouwen in de journalistiek gevoelig daalt vanaf de leeftijd van 35. En meer anciënniteit levert nu eenmaal meer loon op. Maar dat is maar één verklaring. Het blijft een kille vaststelling dat mannen en vrouwen verschillend worden betaald voor werk in dezelfde functie en met dezelfde anciënniteit. Voor de VVJ is en blijft dit onaanvaardbaar.

 

Credit: BELGA, Nicolas Maeterlinck