Nieuwe vennootschapswet heeft ook impact op journalisten met een bedrijfje

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 28 februari de nieuwe vennootschapswet goedgekeurd. Die wordt van kracht op 1 mei 2019, voor bestaande vennootschappen is er een overgangsregeling. De krachtlijnen zijn: minder vennootschapsvormen (nog 4 in plaats van 15) en meer flexibiliteit. De wijziging was nodig om ons land aantrekkelijker te maken voor investeerders en ondernemers, aldus minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Ook voor journalisten met een vennootschap heeft de hervorming gevolgen.

Zo wordt de huidige bvba vervangen door de bv (besloten vennootschap). Net zoals bij de oude bvba wordt bij de nieuwe bv het privévermogen van de ondernemer afgeschermd en kan dat niet in beslag worden genomen als het bedrijf in moeilijkheden komt. Maar in tegenstelling tot bij de bvba is er voor het oprichten van een bv geen maatschappelijk kapitaal meer nodig. Een carte blanche is dit echter niet: de oprichter moet voor een ‘toereikend aanvangsvermogen’ zorgen.

Een andere vennootschapsvorm die interessant is voor journalisten is de coöperatieve vennootschap. De cv wordt teruggebracht naar haar oorspronkelijke opzet en is alleen voorbehouden voor vennootschappen die ten volle het coöperatief gedachtegoed uitdragen. Tot nu brachten ook veel vrije beroepers hun samenwerkingsverband onder in een cv (omdat vennoten er vlot konden in- en uitstappen), maar dat wordt nu dus onmogelijk.

Belangrijk is nog dat de bestuurdersaansprakelijkheid wordt beperkt volgens de grootte van de onderneming. Dat is tenminste zo wanneer er sprake is van een toevallige lichte fout. De grensbedragen liggen tussen 125.000 en 12 miljoen euro.

Het was lange tijd onzeker of het nieuwe vennootschapsrecht nog tijdens deze legislatuur goedgekeurd zou raken. Het wetsontwerp was in december al klaar, maar toen viel de regering. Constructieve medewerking vanwege oppositiepartij N-VA zorgde voor een doorbraak.

De VVJ actualiseerde zopas haar praktijkgids voor freelancers. Later gaan we nog uitvoeriger in op de nieuwe mogelijkheden die het aangepaste vennootschapsrecht voor journalisten biedt.

(CM)

(Foto Belga)