Digital first en internetjournalistiek: nieuwe businessmodellen

De EFJ, dat is de Europese Federatie van Journalisten waar ook VVJ/AVBB lid van is, heeft een rapport uitgebracht over nieuwe businessmodellen in tijden van digital first en internetjournalistiek. Het rapport kwam er daags na de verklaring van het Comité van de Ministers van de Raad van Europa waarin een lans wordt gebroken voor meer steun voor kwaliteitsjournalistiek. De Raad denkt daarbij onder meer aan een gunstig belastingstelsel voor de productie en distributie van journalistieke inhoud.

 

Het EFJ-rapport brengt de trends in kaart, van de Britse Guardian tot het Franse Mediapart, van Zweden tot Spanje. Onderzoeksjournalistiek, zo mag niet verwonderen, is een drijvende kracht achter veel van deze nieuwe businessmodellen die naast financiële haalbaarheid ook maximaal inzetten op redactionele onafhankelijkheid. Als Belgisch voorbeeld wordt Apache aangehaald dat er prat op gaat advertentievrij onderzoeksjournalistiek aan te bieden.