Onderhandelingen over Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden op slot

De besprekingen over de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zitten muurvast. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers raken het niet eens over wie onder de bescherming van de regeling zou vallen. De Richtlijn wil betere arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers en een meer performante handhaving van de regels. Tegelijk wil ze dat werknemers ook beter geïnformeerd raken over hun rechten en plichten op sociaal vlak.

De Richtlijn kwam er als antwoord op de toegenomen flexibilisering op de arbeidsmarkt en het grote aantal atypische vormen van werk. Ook in de mediasector zijn nogal wat mensen aan de slag met weinig benijdenswaardige overeenkomsten zoals dag- of weekcontracten of slecht betaalde overeenkomsten op zelfstandige basis.

Door het toepassingsgebied te eng te gaan definiëren riskeert de Richtlijn nu haar doel voorbij te schieten en de meest kwestbaren uit de boot te laten vallen.

© Elyxandro Cegarra/Panoramic/Photo News