Game over voor de Klokkenluidersrichtlijn?

De juridische dienst van de Raad van de Europese Unie adviseert om de bescherming voor klokkenluiders zoals gepland in de Klokkenluidersrichtlijn, niet te laten gelden voor fiscale misstanden. Dat blijkt uit een intern document dat POLITICO kon inzien, en werd bevestigd door de EFJ (European Federation of Journalists). Nochtans was het mee naar aanleiding van fiscale schandalen zoals LuxLeaks en de Panama Papers dat de Europese Commissie in april dit jaar een voorstel van richtlijn indiende.

Het huidige voorstel beschermt klokkenluiders op talloze vlakken, gaande van consumentenbescherming over volksgezondheid en milieubescherming tot fiscale misstanden. Precies dit brede toepassingsgebied zou volgens de juridische dienst van de Raad van de EU een probleem opleveren. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden zou zo’n aanpak verantwoord zijn. De juridische dienst adviseerde op 14 december dan ook om het voorstel op te splitsen in diverse richtlijnen.

Voor de bescherming van klokkenluiders in fiscale zaken levert dit al een probleem op: voor maatregelen inzake fiscaal beleid is eenparigheid van stemmen vereist. Het behoeft geen betoog dat dit weinig goeds voorspelt voor klokkenluiders en journalisten – zeker in het licht van de krappe timing voor de verkiezingen van mei volgend jaar.

Meer info over de Klokkenluidersrichtlijn in De Journalist en online.

Foto: © Dmitri Beliakov/Polaris/Photo News