Debat over recht tot antwoord op internet in Senaat

De Senaat beraadt zich momenteel over de invoering van een recht tot antwoord op internet. Hij vertrouwde daartoe een informatieopdracht toe aan de Commissie voor Transversale aangelegenheden – Gemeenschapsbevoegdheden.

In het verzoek om een informatieverslag wordt erop gewezen dat er nog geen recht van antwoord mogelijk is voor communicatie via internet, zoals websites. Het recht tot antwoord geldt alleen voor de geschreven pers en de audiovisuele media (wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord).

De Senaatscommissie voor Transversale aangelegenheden nodigde alvast de AVBB (Pol Deltour voor VVJ en Martine Simonis voor AJP) uit voor een hoorzitting op 30 november 2018.

De VVJ legde de senatoren bij die gelegenheid een gestoffeerde nota voor. Bekijk de pdf of de PowerPoint-presentatie.
© Vandercam Christophe/ /Photo News