Torfs in De Journalist: mededeling VVJ

Mededeling van de VVJ n.a.v. het interview met Rik Torfs in De Journalist

 

Het interview in De Journalist van november met Rik Torfs wekt heel wat reacties los.

De VVJ wenst hierover het volgende te verduidelijken.

 

1) Zoals bij elk interview zijn de uitspraken van Torfs geheel voor eigen rekening.

Als journalistenvereniging zijn we het niet eens met de uitspraken van Torfs.

Niet omdat ze negatief zijn – mediakritiek moet kunnen. Maar omdat ze veralgemenend, ongenuanceerd, plat en populistisch zijn.

Torfs uitspraken getuigen ook van rancune tegenover met name De Standaard.

De VVJ van haar kant zal zich ten allen tijde blijven inzetten voor vrije en degelijke journalistiek.

 

2) Tegelijk erkennen de VVJ en De Journalist dat het interview met Torfs niet goed is aangepakt.

De VVJ trekt hier lessen uit.

De interne werkprocessen zullen worden aangepast om slippers als deze in de toekomst te vermijden.

 

Namens de VVJ-bestuursraad

Kris Van Haver, voorzitter VVJ

Pol Deltour, secretaris / coördinator DJ