Seminar over fake news: hoe omgaan met de nieuwe informatie-orde ?

Mediakritiek is van alle tijden, maar in deze nieuwe, gepolariseerde tijden kregen de verwijten een nieuwe naam: fake news. Hoe gaan we als journalisten om met dergelijke kritiek? Wat is het verband met onze juridisch-gerechtelijke aansprakelijkheid en onze beroepsethiek? En hoe herwinnen we het vertrouwen in de journalistiek? Download de presentatie

In een tweede deel wordt ingezoomd op een aantal good practices wereldwijd met betrekking tot building trust, fact checking en mediawijsheid, alsook een aantal tools om fake news mee te bekampen. Download de presentatie

Graag maken we ook melding van https://factcheckers.ehb.be. Op deze weblog publiceren laatstejaarsstudenten van de journalistiekopleiding van de Erasmushogeschool Brussel hun factcheckbevindingen. Ze nemen artikels in Vlaamse kranten onder de loep, in het kader van een actie-onderzoek naar de accuraatheid van de Vlaamse media. Uiteraard betreft het een steekproef.

© Jeremy Hogan/Polaris/Photo News