Pittig VVJ-verkiezingsdebat in Antwerpen

Het verkiezingsdebat dat de Antwerpse afdeling van de VVJ organiseerde een week voor de lokale stembusslag, was best pittig te noemen. Moderator Marc Van de Looverbosch leidde het vraaggesprek met de nummers twee van elke partij in goede banen, en dat leverde vrij heldere inzichten op in de standpunten over mobiliteit, veiligheid en samenleven.

Wie het debat alsnog wil beleven, kan terecht op de Facebookpagina van de VVJ Antwerpen (vanaf 9’26” mét klank, gelukkig net op het moment dat het eerste topic werd aangesneden).

Foto’s: Ronny Meyers