Minister Gatz wil meer duidelijkheid van de VRT

Vlaams minister van Media, Sven Gatz, heeft via een persbericht gereageerd op de bedragen die de VRT aanbiedt aan culturele organisaties en gemeenten om ter plaatse uitzendingen of reportages te maken. Hij wil weten op welke manier dat gebeurt en benadrukt dat de openbare omroep sowieso de opdracht heeft om cultuur dichter bij de mensen te brengen.

Volgens het mediadecreet en de beheersovereenkomst mag de openbare omroep naast haar dotatie ook externe middelen vergaren. De minister stelt zich vragen bij de aanpak die de openbare hanteert over de kostprijs, de verhouding tot de gesubsidieerde cultuursector en de neutraliteit van de berichtgeving.
Niet alle organisaties kunnen dergelijke kosten maken en grote cultuurorganisaties worden op die manier bevooroordeeld ten opzichte van kleinere organisaties, die het vaak moeilijker hebben om in de spotlight te worden gezet.

De vraag is ook of betalen voor verslaggeving de neutraliteit van de berichtgeving niet in de weg staat. De VRT moet namelijk objectief verslag geven.

Minister Gatz eist meer duidelijkheid vanwege de VRT over de kostprijs van de samenwerkingsproducties en het aandeel van de cultuurorganisatie daarin. Is het de bedoeling dat de VRT een beroep doet op middelen van een gesubsidieerde cultuurorganisatie? Het debat hierover zal ruimer worden gevoerd in de commissie Media van het Vlaams Parlement.

Beeld: © Philip Reynaers / Photo News