VVJ ondersteunt oproep EFJ tot onmiddellijke aanneming EU-Richtlijn Auteursrechten

Voor een Europa dat klaar is voor de volgende generatie auteurs

Verklaring Europese auteurs in verband met het voorstel voor een Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Ondergetekende organisaties van auteurs – schrijvers, journalisten, scenarioschrijvers, filmmakers, componisten en songwriters – vragen u met aandrang te ijveren voor de aanneming van het voorstel voor een Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt.

Laten we deze uitzonderlijke kans aangrijpen om – in dit digitale tijdperk – de situatie van auteurs te verbeteren, en zo de creatieve industrie en culturele rijkdom in Europa te stimuleren. Europa staat aan de wieg van het auteursrecht: het moet zijn historische waarden koesteren en zijn creatieve toekomst in het digitale tijdperk verzekeren.

Sedert de laatste Europese verkiezingen kwamen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten tot de conclusie dat de Europese Unie een cruciale verantwoordelijkheid heeft voor het bevorderen van een faire vergoeding voor auteurs, inclusief voor online content.

De online omgeving is van wezenlijk belang voor onze toekomst, niet in het minst voor die van Europa’s culturele en creatieve industrie. Die vertegenwoordigt een waarde van 509 miljard EUR en is goed voor 7.5% van de werkende bevolking in de EU. Op die manier draagt ze aanzienlijk bij aan de Europese economie in termen van werkgelegenheid, investeringen, groei, innovatie en competitiviteit op wereldschaal.

Creaties die gekocht en vervolgens met grote winst opnieuw verkocht worden, zijn het product van creatieve geesten, en toch is hun beroepscarrière weinig duurzaam en bijzonder onstabiel. De overgrote meerderheid van auteurs wordt slecht vergoed.

– Daar komt bij dat de gevestigde structuren voor distributie van culturele content door de technologische innovatie niet meer aangepast zijn aan de nieuwe situatie, waardoor de auteur veel inkomsten misloopt.

Na vele jaren van debat en discussie kwamen er dankzij de Europese Commissie, de lidstaten en een breed front van leden van het Europese Parlement cruciale bepalingen tot stand ter versterking van de onderhandelingspositie van auteurs en voor een betere vergoeding in contracten (Hoofdstuk 3 van de Richtlijn).

Dit voorstel van richtlijn ligt nu onder vuur omdat sommigen van mening zijn dat het “het internet zou censureren” en de vrijheid van expressie zou bedreigen. Welnu, auteurs zullen nooit een wetgeving steunen die de expressievrijheid, onmisbare voorwaarde voor creativiteit, aan banden legt.

De bepalingen in Hoofdstuk 3 van het voorstel ter bescherming en verbetering van de positie van auteurs zijn juist noodzakelijk voor de vrijheid van expressie. Het publiek kan maar de vruchten plukken van de noeste creatieve arbeid van auteurs als die kunnen leven van hun werk. We vragen dan ook met aandrang dat de parlementsleden Hoofdstuk 3, versie JURI-verslag, aannemen. Dat hoofdstuk is de vrucht van een niet-partijgebonden politieke consensus.

 

Het is hoog tijd dat de EU een sterk signaal geeft ten voordele van onze toekomstige generaties auteurs die op een faire manier willen worden vergoed voor hun creaties. De aanvaarding van het voorstel op de lange baan schuiven zou een gemiste kans zijn en een ongeëvenaarde tegenslag voor al wie creëert in Europa en daarbuiten, en zou enkel ten goede komen aan online platformen.

Het is tijd voor actie, actie ter ondersteuning van Europese auteurs en ter verzekering van hun toekomst en Europa’s culturele diversiteit.

Maak de juiste keuze en neem het voorstel nu aan!

 

Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB)

Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)

Association des Journalistes Professionnels (AJP)

Journalisten Auteurs Maatschappij (JAM)

Europese Federatie van Journalisten (EFJ)

European Writers’ Council (EWC)

Federation of European Film Directors (FERA)

Federation of Screenwriters Europe (FSE)

European Composer & Songwriter Alliance (ECSA)

2018-Statement-auteurs-over-Richtlijn-AR-in-digitale-markt.docx (392 downloads)  

AVBB – Zennestraat 21, 1000 Brussel – www.journalist.beinfo@journalist.be – tel 02 777 08 40