Onderzoek grensoverschrijdend gedrag in de media- en cultuursector: lees het rapport

De VVJ werkte mee aan een brede bevraging over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse media- en cultuursector. Dataverzameling en -analyse gebeurde door CuDOS (vakgroep Sociologie, UGent) in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het doel van deze studie is vierledig: (1) nagaan hoe vaak grensoverschrijdend gedrag voorkomt in deze twee sectoren, (2) wie de risicogroepen zijn, (3) hoe er wordt omgegaan met dit gedrag en (4) of de bestaande procedures hierbij ondersteuning bieden. Het onderzoek kwam er naar aanleiding van de toenemende berichtgeving in de media over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en media sector.

Het onderzoek definieert de mediasector als een optelsom van de componenten film, tv, radio, andere AV en pers. 862 van de in totaal 2023 respondenten zijn werkzaam in de mediasector. Binnen de mediasector werden er meer gegevens verzameld bij journalisten en personen werkzaam bij televisie. Daarnaast werden er ook een aantal gegevens verzameld bij personen werkzaam binnen radio (65) en in de filmindustrie (78). 34% respectievelijk 18% van de respondenten verricht journalistiek respectievelijk redactioneel werk.

Grensoverschrijdend gedrag kent verschillende gradaties. Het kan zich beperken tot verbaal gedrag, maar het kan evengoed de proporties aannemen van kleineren, ongepaste toenaderingen en zelfs dwang. De cijfers in de mediasector zijn niet mals. Bijna een derde van de mannen en vrouwen werkzaam bij de radio geeft aan met één van die vier vormen van grensoverschrijdend gedrag in contact te zijn gekomen het voorbije jaar. Als alleen de vrouwelijke populatie in aanmerking wordt genomen gaat het zelfs om 43%. Televisie en pers klokken af op gelijkaardige cijfers: 30% (mannen en vrouwen) en 46% (enkel vrouwen) respectievelijk 26,5% (mannen en vrouwen) en 44% (enkel vrouwen).

Meer te weten komen? Lees het rapport!