Prijskortingen voor beroepsjournalisten

Een officiële perskaart levert tal van voordelen op. Niet alleen doet ze de deuren van perszalen of perstribunes opengaan, ook diverse bedrijven – zowel met een publiek als privaat karakter – geven soms fijne materiële voordelen aan de houders ervan.

In de lijst hieronder komen de voordelen aan bod in volgende rubrieken: mobiliteit, verzekeringen, media en uitgeverijen. De lijst werd compleet geüpdatet in mei 2018. Bij de update opteerde de VVJ ervoor om fors in te zetten op groene mobiliteit. Zo staan maar liefst drie Brompton-verdelers te trappelen om journalisten in de watten te leggen en zo een kwaliteitsvolle combinatie te faciliteren tussen een topvouwfiets en gratis treinverkeer in België. Wie nog steeds zweert bij de auto kan als journalist ook tegen aantrekkelijke condities terecht bij Partago, elektrisch autodelen. Naast de bijgekomen voordelen werden ook de bestaande onder de loep genomen en afgeborsteld. Het resultaat is onderstaande lijst. Deze lijst is geen statisch gegeven. Bij suggesties, problemen of feedback mail Charlotte Michils, juridisch adviseur VVJ, charlotte.michils@journalist.be.

Journalisten en materiële voordelen: de relatie is niet vanzelfsprekend. Niet voor niets zeggen alle deontologische codes dat journalisten buiten hun loon of honorarium geen voordelen mogen ontvangen, en al zeker niet van de bronnen of onderwerpen van hun informatie. Zoiets dreigt de onbevangen en kritische blik van de journalist nu eenmaal te bezoedelen. De VVJ/AVBB is dan ook wat terughoudend in de zoektocht naar gunsten voor haar leden-journalisten.

Dat belet niet dat we als belangenvereniging wel werk willen maken van materiële voordelen die rechtstreeks gelinkt zijn aan de journalistieke activiteit.

Nog dit: de meeste voordelen gelden wel degelijk voor alle journalisten, zij het dat sommige toch expliciet worden voorbehouden aan leden van de VVJ/AVBB of zelfs aan een specifiek categorie journalisten. Als dat het geval is, staat dat duidelijk aangegeven bij het voordeel.

Klik hier om de kortingen te raadplegen.