Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de mediasector: warme oproep tot deelname

Naar aanleiding van de berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de media- en cultuursector, voert de onderzoeksgroep CuDOS van de UGent op initiatief van Vlaams minister Gatz onderzoek naar de draagwijdte van het probleem in de sector. De klemtoon ligt op het vinden van risicofactoren en goede ondersteuningsmaatregelen voor slachtoffers.

De enquête wil detecteren wie de risicogroepen zijn, waarom slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag al dan niet melding maken hiervan, welke kanalen voor melding goed werken, en op welke manier zij beter kunnen ondersteund worden.

Het onderzoek wordt, met steun van de VVJ, uitgevoerd door Mart Willekens onder leiding van Jessy Siongers en professor John Lievens van de onderzoeksgroep CuDOS – vakgroep sociologie aan de Universiteit Gent.

Binnenkort ontvangen VVJ-leden een mail met uitnodiging tot deelneming aan het onderzoek. Dank alvast voor uw bereidwillige deelname !

Meer weten over het onderzoek naar seksisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Meer weten over de vertrouwelijkheidsvoorwaarden m.b.t. de contactgegevens in het kader van het onderzoek onderzoek naar seksisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag