Uitnodiging aan alle VVJ-leden: Algemene Vergaderingen VVJ – AVBB

Zaterdag 24 februari 2018 om 10 u (ontvangst met koffie vanaf 9u30)
Huis van de Journalist, Zennestraat 21 in Brussel
9.30u – onthaal met koffie

10 u – ALGEMENE VERGADERING AVBB

Agenda:
1. Activiteitenverslag 2017, voorgesteld door de covoorzitters
2. Debat over actuele dossiers
3. Financiën: rekeningen 2017 en begroting 2018, voorgesteld door de nationaal
secretarissen; décharge van de bestuursleden
4. Varia

Vervolgens – ALGEMENE VERGADERING VVJ

Agenda:
1. Activiteitenverslag 2017, voorgesteld door de voorzitter
2. Debat over actuele dossiers
3. Financiën: rekeningen 2017 en begroting 2018, voorgesteld door de secretarispenningmeester;
décharge van de bestuursleden
4. Varia
De voorzitters van de AVBB, VVJ en AJP nodigen alle aanwezigen na de AV uit op een glas

Voor wie ?
De algemene ledenvergaderingen van VVJ en AVBB omvatten alle leden die lidgeld betaalden voor 2018. Leden die erkend zijn als beroepsjournalist (werkzaam bij zowel de algemene nieuwsmedia als de vakpers) hebben stemrecht. Andere VVJ/AVBB-leden (stagiairs, journalisten in bijberoep/persmedewerkers, oud-journalisten/ereleden, houders van een T-kaart, studenten en docenten in journalistiek) kunnen de AV bijwonen zonder stemgerechtigd te zijn.

Model van volmacht
Maximaal 5 volmachten per aanwezig lid.
Ondergetekende, ………………………………………………………………………
stemgerechtigd lid met erkenningsnummer N ………..
geeft hierbij volmacht aan ……………………………………………………………
om in zijn/haar naam te stemmen op de A.V. van VVJ en AVBB van 24 februari 2018

 

Klik hier voor de uitnodiging.
En hier voor het jaarverslag van VVJ/AVBB.