De Tijd blaast 50 kaarsjes uit

De Tijd verscheen voor het eerst op 3 januari 1968 als De Financieel-Economische Tijd. Voor Franstalig België bestond L’Echo al sinds 1881.

De krant moest ‘een volwaardig instrument ten bate van de Vlaamse economie’ worden. Ze moest een ‘werktuig zijn voor al wie in het economisch bestel verantwoordelijkheid draagt’. Ze had ook de ambitie ‘een onafhankelijke spreekbuis’ te zijn ‘voor de algemeen-economische belangen, in de ruimste zin van de term, van het Vlaamse landsgedeelte’.

De Tijd bericht, behalve over het bedrijfsleven, ook over technologie, innovatie, afzetmarkten, ontwikkeling, overnames, de overheid, energie en onderwijs.

Het mooiste cadeau dat De Tijd zich op haar vijftigste verjaardag kon wensen, zo zegt de redactie in haar verjaardagskrant, is het succesverhaal van de Vlaamse economie de voorbije halve eeuw. Ter gelegenheid van deze vijftigste verjaardag staan op de website van De Tijd 50 quotes, ter inspiratie. Ontdek ze hier.

Lees hier het artikel op de website van De Tijd