AVBB vraagt respect voor journalistiek bronnengeheim bij hervorming strafprocesrecht

 

PERSMEDEDELING AVBB

HERVORMING STRAFPROCESRECHT ZONDER UITHOLLING JOURNALISTIEK BRONNENGEHEIM !

 

Brussel, 18 januari 2018

 

De AVBB nam kennis van een voorontwerp van wet van de minister van Justitie, Koen Geens, gericht op de hervorming van het wetboek van strafprocesrecht.

Deze tekst bevat – eindelijk – een sanctie voor de schending van het journalistieke bronnengeheim: informatie die justitie verkrijgt met schending van dit geheim moet uit de gerechtelijke debatten worden geweerd. Maar op deze sanctie zijn er dermate veel uitzonderingen, dat ze louter theoretisch dreigt te zijn en het journalistieke bronnengeheim, zoals vastgelegd in een wet van 7 april 2005, helemaal uitholt.

In de voorgestelde hervorming worden informatie en bewijzen verkregen met schending van (onder meer) het journalistieke bronnengeheim logischerwijs uit de gerechtelijke debatten geweerd. Maar niet in alle gevallen. Een rechter kan nog altijd rekening houden met dergelijke informatie wanneer de schending ’niet bewust of onverschoonbaar’ is geweest. Dat is ook mogelijk wanneer de schending van het bronnengeheim ‘minder zwaarwichtig is dan het maatschappelijk belang bij de vervolging of sanctionering’. Tot slot wordt de schending van het journalistieke bronnengeheim ook door de vingers gezien wanneer ‘het gebruik van het onregelmatig bewijs geen afbreuk doet aan de integriteit van Justitie’.

Op zich is het positief dat de wetgever – eindelijk – een sanctie bepaalt op de schending van het journalistieke bronnengeheim. Maar in deze vorm gaat het om een puur theoretische sanctie.

De AVBB verwerpt dat men aan een rechter een dergelijke beoordelingsmarge laat. Op die manier wordt het journalistieke bronnengeheim van elke inhoud en betekenis ontbloot. De AVBB dringt aan op een zuivere sanctie: de verwijdering zonder meer van elke informatie en bewijzen die justitie met miskenning van het journalistieke bronnengeheim verkrijgt.

Terwijl klokkenluiders nog altijd niet ernstig worden beschermd, en het voorbije jaar werd gekenmerkt door meer dan een incident met betrekking tot het journalistieke bronnengeheim, vraagt de AVBB juist een versterking hiervan.

In die context vraagt de AVBB ook om een onderhoud met Justitieminister Geens.

 

Contact: Pol Deltour – 0478 38 10 33