Opgelet met deze e-mail

Journalisten melden ons de ontvangst van onderstaand mailtje. Wij vragen onze leden om hier niet op in te gaan.

——

Onderwerp: hernieuwen lidmaatschap Europese perskaart 2018

Beste,
eindejaar is in zicht! Tijd dus om aan de verlenging van je Europese perskaart te denken!
Aan onze leden vragen wij hun lidmaatschap 2018 thans te betalen, op het rekeningnummer BIC EURBBE 99 BE 95671713103958.
De nieuwe perskaarten worden dan zo spoedig mogelijk verstuurd. Het jaarlijks lidgeld wordt op 60 EURO behouden.

Voor de nieuwe leden vragen wij toezending van een recente pasfoto, vermelding van het juiste adres, naam, voornaam en geboortedatum.

Met de beste groeten,

Gery Van Exem
Voorzitter

Hoenderstraat 26
9230 Wetteren
Mobile: 0486 16 66 93
geryvanexem@hotmail.com

——

Meer en meer duistere organisaties en louche figuren bieden online ‘internationale perskaarten’ aan, maar zonder dat die enige waarde hebben. Alleen de perskaarten van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) worden erkend door overheden en veiligheidsdiensten wereldwijd, de Europese instellingen, de VN en andere internationale instanties.

Internationale perskaarten die online worden aangeboden zien er soms heel officieel en verleidelijk uit. Een kenmerk is ook dat er nauwelijks of geen voorwaarden zijn om ze te krijgen, enkel (voorafgaande) betaling hoeft.  De IFJ is zich bewust van het probleem, maar kan er weinig aan doen. Jeremy Dear, secretaris-generaal van IFJ: “Aan die praktijken is strikt genomen niets illegaals. Maar dat die figuren mensen een rad voor de ogen draaien is duidelijk. De enige internationale perskaart die effectief een brede bescherming biedt wereldwijd, is die van IFJ.” De IFJ-kaart bestaat sinds 1926. Ze wordt gehanteerd door journalistenbonden in ruim 130 landen, waaronder de Belgische AVBB. Journalisten kunnen de kaart via hun nationale journalistenvereniging aanvragen. Houders van de kaart engageren zich tot het naleven van de Ethische Code van de IFJ (www.ifj.org). De IFJ waarborgt op haar beurt een brede internationale erkenning van het document en verzekert houders van steun in noodgevallen. Dat kan gaan om juridische bijstand of politiek-diplomatieke actie.

 

Vlaamse journalisten kunnen de IFJ-kaart verkrijgen op het secretariaat van de VVJ/AVBB, via tel. 02-777 08 40 of mail info@journalist.be. De kostprijs is € 55, over te schrijven op rekening BE 33 2100 3197 0646. Na ontvangst van de betaling wordt de IFJ-kaart naar het thuisadres gestuurd. Men kan de kaart ook afhalen op het secretariaat en cash betalen.