Voxpop in het nieuws bepaalt mening kijkers sterk

Voxpops in het televisienieuws laten in een ruime meerderheid van de gevallen maar één opinie aan het woord. En die opinie beïnvloedt de mening van de kijkers in grote mate. Dat blijkt uit een doctoraalonderzoek van Kathleen Beckers (UA), aangehaald door De Standaard.

 

Beckers gaat om te beginnen in tegen het discours van nogal wat hoofdredacteurs die het belang van straatinterviews in hun tv-uitzendingen minimaliseren. In 2003 bevatte ongeveer de helft van de nieuwsuitzendingen gesprekjes met de man in de straat, tien jaar later is dat ruim twee derde.

Uit onderzoek van 568 items leerde Kathleen Beckers verder dat in bijna twee derde daarvan maar een enkele opinie aan bod komt.

De kersverse doctor onderzocht ook de invloed van voxpops op de publieke opinie. Een testgroep van ruim tweeduizend Vlamingen kreeg een fictief nieuwsbericht te zien over een parlementair debat over de keuze tussen investeren in gewestwegen of in fietssnelwegen. Het nieuwsbericht op zich was evenwichtig, maar de ene groep kreeg vervolgens straatinterviews met voorstanders van gewestwegen te zien en de andere interviews met voorstanders van fietssnelwegen. Bleek dat de voxpops de mening van de kijkers sterk hadden beïnvloed. De eerste testgroep was overwegend pro-gewestwegen, de tweede opteerde meer voor meer fietssnelwegen.

Eerder onderzoek leerde al dat tv-kijkers zich meer laten beïnvloeden door de mening van de man of vrouw in de straat dan door die van politici, experten of journalisten.

Conclusie van Kathleen Beckers in DS: ‘Een voxpop moet kritischer worden bekeken, zowel door journalisten als door kijkers.’

 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170828_03040261