VVJ frist website op

Schrik niet, dit is nog altijd de website van de VVJ. Hij zit wel in een nieuw jasje en moet voortaan actiever en overzichtelijker informeren over journalistiek en nieuwsmedia.

 

Een klein jaar geleden kreeg het VVJ-vakblad De Journalist al een make-over. Het magazine verschijnt nog om de twee maanden, maar biedt meer achtergrond, interviews en service.

Tegelijk besliste het VVJ-bestuur om ook de website op te waarderen. Hij moet sneller inspelen op nieuwigheden in de sector en gebruiksvriendelijker zijn. Parallel hiermee wil de VVJ ook meer info leveren via sociale media.

De VVJ-site is – zoals weleer – voor het grootste deel een open, publieke website. Welbepaalde informatie blijft echter voorbehouden voor VVJ-leden. Die krijgen bij de aanvang van hun lidmaatschap de gepaste toegangscodes hiervoor.

Bedenkingen of suggesties ? Altijd welkom op het VVJ-secretariaat via info@journalist.be.

Adverteren kan ook: zie hier voor de modaliteiten