Vlaamse woordvoerders bezorgd om toenemende druk op redacties

De Vlaamse woordvoerders maken zich zorgen over de steeds grotere druk op redacties, met gevolgen voor de kwaliteit van de berichtgeving. Ze vinden dat informatie soms onvoldoende wordt gecheckt en ergeren zich eraan dat foutieve informatie soms zonder controle wordt overgenomen. Eveneens ervaren ze dat snelheid van de berichtgeving vaak primeert op de juistheid van de informatie. Vooral online is de berichtgeving soms te veel gericht op ‘steekvlammen’ en te weinig op onderwerpen die zij belangrijk vinden of op zaken die wél goed gaan. Dat blijkt uit een onderzoek waaraan 130 woordvoerders meewerkten.

Uit de bevraging bleek dat bijna 60% van de woordvoerders mannen zijn, iets meer dan de helft jonger dan 40 jaar. De Vlaamse woordvoerders ervaren door de hoge mate van bereikbaarheid een bijzondere druk op het privéleven: 40% werkt ruim 46 uur per week, een vijfde zelfs meer dan 50 uur. Daartegenover staat een meer dan gemiddelde verloning: twee derde van de woordvoerders verdient ruim 4000 euro bruto per maand. Toch geeft een derde van hen aan dat ze hun job nog maximaal 5 jaar willen uitoefenen.

Woordvoerders zien het als hun belangrijkste taak om op de hoogte te blijven van wat reilt en zeilt in de organisatie. Ook het uitwerken van nieuwswaardige verhalen en het onderhouden van goede relaties met journalisten vinden ze belangrijk. Toch zijn uitgerekend deze twee laatste opdrachten de taken waarvan de Vlaamse woordvoerders aangeven er niet voldoende tijd voor te hebben.

Het merendeel van de woordvoerders gebruikt de klassieke methodes van nieuwsverspreiding: traditionele persberichten, individuele contacten met journalisten of georganiseerde persmomenten zijn nog steeds de meest gebruikte technieken. Er wordt veel minder ingezet op minder klassieke methodes als het schrijven van opiniestukken (20%) of het maken van nieuwsvideo’s (12%).

Opvallend: sociale media worden voorlopig maar beperkt gebruikt, terwijl de woordvoerders beseffen dat deze alleen maar belangrijker gaan worden als informatie- en communicatiemateriaal. Bovendien zeggen acht op de tien woordvoerders dat ze hun job niet meer zouden kunnen uitoefenen zoals het hoort zonder de sociale media. Twitter steekt er met kop en schouders bovenuit als populairste sociale kanaal voor professioneel gebruik, gevolgd door Facebook en LinkedIn.