Vlaamse uitgevers blijven bij collectieve btw-onderwerping freelancejournalisten

Freelancejournalisten die schrijven voor Mediahuis, De Persgroep, Mediafin en Roularta worden vanaf 1 juli verplicht om te factureren met 6 % btw. Voor het merendeel van hen een vervelende zaak, en bovendien onnodig nu de wet een expliciete btw-vrijstelling voor freelancejournalisten bepaalt.

De VVJ vroeg de Vlaamse uitgevers dan ook herhaaldelijk om op hun stappen terug te keren, maar dat weigeren zij. Volgens hen hebben freelancejournalisten baat bij een eenduidige btw-regeling, voor iedereen gelijk. En aangezien sommige journalisten nu al btw aanrekenen, moet iedereen dat maar doen. De juridische uitleg die de uitgevers geven is: de btw-vrijstelling geldt enkel voor ‘uitgavecontracten’, wij beschouwen onze overeenkomsten met freelancers niet langer als ‘uitgavecontract’ want we hebben geen publicatieverplichting, dùs zijn al onze freelancejournalisten voortaan onderworpen aan de btw.

De VVJ wees er herhaaldelijk op dat de btw-administratie contracten met schrijvende freelancejournalisten sowieso als ‘uitgavecontract’ beschouwde, en dus voor hen ook automatisch de btw-vrijstelling toepaste. De uitgevers doeken dit gunstige regime door hun expliciete ontkenning van de notie ‘uitgavecontract’ nu radicaal op. De VVJ wees ook herhaaldelijk op het grote praktische en financiële ongemak dat freelancejournalisten – zeker zij in hoofdberoep – te wachten stond. Tevergeefs.

‘Kleine onderneming’

Concreet moeten alle freelancers die schrijven voor Mediahuis, De Persgroep, Mediafin of Roularta hun ondernemingsnummer nu activeren als btw-nummer.

In de praktijk moet nog een onderscheid worden gemaakt tussen freelancers met een jaaromzet van minder dan 25.000 euro en zij die daarboven zitten. De eerste groep – freelancers in bijberoep, zeg maar – kan nog altijd een beroep doen op een btw-vrijstelling – die van ‘kleine onderneming’. Niettemin moeten ze jaarlijks een aangifte doen.

Freelancers met een jaaromzet vanaf 25.000 euro – in de praktijk freelancers in hoofdberoep en doorgaans erkende beroepsjournalisten – zullen btw moeten aanrekenen en doorstorten naar Financiën. De enige troost die ze hebben is dat ze hiervan de btw kunnen aftrekken die ze zelf betaalden voor professionele uitgaven – ook al gaat dat in de praktijk doorgaans maar om beperkte sommen. Hoe dan ook moeten deze zelfstandigen een volledige btw-boekhouding voeren, die logischerwijs wordt uitbesteed aan een professionele boekhouder en rap een paar duizenden euro per jaar kost.

(PD)

 

Pro memorie: de nu dode letter van de collectieve btw-vrijstelling voor freelancejournalisten

 

Beslissing van de btw-administratie – Aanschrijving nr. 8 van 10 maart 1993, nummer 44/1207:

Rekening houdend met het feit dat de door bedoelde personen [zelfstandige journalisten en dagbladcorrespondenten] opgestelde artikels gewoonlijk – in hoofde van de auteur – getuigen van een persoonlijk en origineel werk én dat in de overeenkomst tussen die personen en de uitgevers van kranten en tijdschriften normaal voorzien wordt dat alle artikels – geschreven door de journalisten en de perscorrespondenten – zullen gepubliceerd worden, aanvaardt de Administratie de interpretatie van de betrokken partijen dat betreffende artikels door een auteursrecht beschermd zijn en dat het verstrekken ervan aan de uitgevers geschiedt in het kader van een contract voor uitgave dat krachtens art. 44, § 3, 3° W.BTW is vrijgesteld. De omstandigheid dat de zelfstandige journalist of zelfstandige dagbladcorrespondent de rechten die hij op zijn werk bezit exclusief voorbehoudt aan één uitgever, doet geen afbreuk aan wat voorafgaat. 

 

Beslissing van de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken van 4 april 2017, artikel 68:

De BTW-vrijstelling voor uitgavecontracten (artikel 44, §3, 3° WBTW) blijft van toepassing, zowel op het gedeelte van de vergoeding dat als baten wordt beschouwd voor de doeleinden van de directe belastingen, als op het gedeelte dat als auteursrechten wordt beschouwd voor dezelfde doeleinden.