Changing Media Seminar – de uitdagingen voor de uitgeverssector

De digitalisering én het veranderend media/leesgedrag heeft de gedrukte media en hun verdienmodel in een ‘noodtoestand’ gebracht. Gekende werkwijzen bleken steeds minder soelaas te brengen. De uitgeefsector diende zich heruit te vinden : aanpassen of verdwijnen.

 

Niettegenstaande het marktaandeel van de uitgevers sterk geslonken is in het totale mediagebruik, blijft de veerkracht van de uitgevers verrassend groot. En die veerkracht is cruciaal om content, het echte kapitaal van elk uitgeefbedrijf, adequaat te vermarkten. Blijft de vraag hoe het adequaat vermarkten van content, onafhankelijk van medium of platform, omgezet kan worden in een haalbaar verdienmodel.

Changing Media Seminar toont hoe Belgische uitgevers (The Bulletin, Rekad uitgeverij, Flair en Gondola Group) omgaan/omgegaan zijn met deze uitdaging. Keynote speaker Andy Cowles geeft met zijn presentatie “What works now – Four trends and a thruth” ook een inkijk hoe hiermee in de Angelsaksische landen is omgegaan.

Benieuwd naar meer? Neem dan deel aan het Changing Media Seminar op 27 april in Mortsel.