Uitnodiging aan alle VVJ-leden: Algemene Vergaderingen VVJ – AVBB

Zaterdag 25 februari 2017 om 10 u (ontvangst met koffie vanaf 9u30) Huis van de Journalist, Zennestraat 21 in Brussel.

  • 9.30 u – onthaal met koffie
  • 10 u – ALGEMENE VERGADERING AVBB

Agenda:

  1. Activiteitenverslag 2016, voorgesteld door de covoorzitters
  2. Debat over actuele dossiers
  3. Financiën: rekeningen 2016 en begroting 2017, voorgesteld door de nationaal secretarissen; décharge van de bestuursleden
  4. Varia

Vervolgens  – ALGEMENE VERGADERING VVJ

Agenda:

  1. Activiteitenverslag 2016, voorgesteld door de voorzitter
  2. Debat over actuele dossiers
  3. Financiën: rekeningen 2016 en begroting 2017, voorgesteld door de secretaris-penningmeester; décharge van de bestuursleden
  4. Varia

De voorzitters van de AVBB, VVJ en AJP nodigen alle aanwezigen na de AV uit op een glas .

Voor wie ?

De algemene ledenvergaderingen van VVJ en AVBB omvatten alle leden die lidgeld betaalden voor 2017.

Leden die erkend zijn als beroepsjournalist (werkzaam bij zowel de algemene nieuwsmedia als de vakpers) hebben stemrecht. Andere VVJ/AVBB-leden (stagiairs, journalisten in bijberoep/persmedewerkers, oud-journalisten/ereleden, houders van een T-kaart, studenten en docenten in journalistiek) kunnen de AV bijwonen zonder stemgerechtigd te zijn.

 

Model van volmacht

Maximaal 5 volmachten per aanwezig lid.

Ondergetekende,   ………………………………………………………………………

stemgerechtigd lid met erkenningsnummer  N ………..

geeft hierbij volmacht aan  ……………………………………………………………

om in zijn/haar naam te stemmen op de A.V. van VVJ en AVBB van 25 februari 2017.