Perskaarten blijven geldig tot eind februari 2017

De nieuwe officiële perskaarten zijn op komst, maar voor sommige beroepsjournalisten mogelijk met wat vertraging. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) verlengt daarom de geldigheid van de huidige perskaarten tot eind februari 2017.

Om en bij 1.900 Nederlandstalige beroepsjournalisten zagen hun erkenning inmiddels hernieuwd voor de komende vijf jaar (2017-2021). Intussen buigt de Erkenningscommissie zich nog over de aanvraag tot hernieuwing van een reeks anderen.

Actieve beroepsjournalisten die hun hernieuwing nog niet hebben aangevraagd, moeten zich nu echt wel haasten. Zij kunnen per mail nogmaals hun persoonlijke codes aanvragen voor de hernieuwingsaanvraag op het digitale platform dat speciaal hiervoor is gecreëerd. Professionele journalisten die werken voor vakmedia kunnen terecht op de website van de VJPP. 

De FOD Binnenlandse Zaken is intussen volop bezig met het maken van de nieuwe officiële perskaarten 2017-2021. Mogelijk gebeurt de levering wel met een beetje vertraging. Daarom vaardigt minister van Binnenlandse Zaken Jambon een circulaire uit waarin de geldigheidsduur van de huidige kaarten 2012-2016 tot 28 februari 2017 wordt verlengd.

Hetzelfde gebeurt met de huidige NMBS-treinkaarten. Ook zij blijven geldig tot 28 februari 2017. Het NMBS-personeel wordt hiervan op de hoogte gebracht.