VVJ vraagt onderhoud met Justitieminister Geens over bronnengeheim na gerechtelijke zoekacties bij VRT-journalist

De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist Bart Aerts, de huiszoeking in zijn privéwoning en de inbeslagneming en uitlezing van zijn smartphone. Ze vraagt een onderhoud met Justitieminister Geens over een verfijning van de wet die het journalistieke bronnengeheim beschermt.

De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist Bart Aerts, de huiszoeking in zijn privéwoning en de inbeslagneming en uitlezing van zijn smartphone. Met deze zoekacties pleegt het Brugse gerecht zware inbreuken op het journalistieke bronnengeheim, zoals beschermd in de wet van 7 april 2005.

De Brugse onderzoeksrechter verdenkt collega Aerts officieel van ‘(mede)daderschap aan misbruik van het inzagerecht in het strafdossier van de Kasteelmoord’. Een dergelijke tenlastelegging kan nooit opwegen tegen het fundamentele journalistieke recht op omgang met (vertrouwelijke) bronnen, zoals ook bezegeld door de Raad van Europa. De handelswijze van het Brugse gerecht holt het journalistieke bronnengeheim de facto uit en leidt tot een professionele kaltstellung van zowel de journalist als diens informatiebronnen.

De VVJ situeert een en ander in een toenemend dreigende repressie van het gerechtelijke apparaat tegen berichtgeving over lopende strafonderzoeken. Nochtans is ook verslaggeving over hangende gerechtelijke dossiers – inclusief kritische beschouwingen daarbij – van groot belang in een democratische rechtsstaat.

De VVJ vraagt een onderhoud met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over een verfijning van de wet van 2005. Een vervolging voor mededaderschap of medeplichtigheid aan misbruik van het inzagerecht mag niet langer als alibi fungeren om in te breken in het journalistieke bronnengeheim. Dat verdient in een moderne samenleving meer prioriteit dan het stremmen van de informatiestroom over het functioneren van het gerecht.