Vademecum freelancers weer up to date

Nadat vorig jaar de indruk was ontstaan dat de onzekerheid over wat fiscaal gezien als auteursrechten kon worden beschouwd, heeft inmiddels de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) die zekerheid weer onderuit gehaald. In het vademecum vind je een stand van zaken.

Daarnaast zijn uiteraard ook allerlei andere gegevens bijgewerkt:

  • Een contract met een uitgever: hoe ziet dat eruit? In het vademecum vind je een model hiervoor.
  • Welke administratieve verplichtingen heb je als je begint te freelancen?
  • Wat wordt in Vlaanderen betaald voor freelancejournalistiek?
  • Auteursrechten: hoe en hoeveel? Wat zegt de FOD Financiën en wat denkt de BBI daarvan?
  • Inkomstenbelastingen: neem je de forfaitaire beroepskostenaftrek, of ga je voor de werkelijke kosten? En wat zijn de belastingtarieven in België?
  • Btw: moet je als journalist al dan niet btw aanrekenen?
  • Sociale zekerheid: ziekteverzekering, kinderbijslagen, pensioenen, en dergelijke meer: de jongste cijfers over bijdragen en uitkeringen en de juiste online adressen.
  • Beroepsaansprakelijkheid: de burger stapt makkelijker naar de rechter. Als freelancer kun je maar beter goed verzekerd zijn. Nu de vorige verzekeraar het contract beëindigt, onderhandelt de VVJ met de makelaar over een alternatief.
  • Verzekering gewaarborgd inkomen: ook hiervoor heeft de VVJ een aantrekkelijke formule afgesproken met een verzekeraar.
  • Journalistiek in bijberoep: hoe doe je dat? En in welke mate mag het? Ook als je nog student bent? Of met tijdkrediet? Mag het als je uitkeringsgerechtigd werkloos bent? En wat mag je nog bijverdienen als gepensioneerde? Of als SWT-er?

Behalve voor freelancers in hoofdberoep, bevat het vademecum ook nuttige informatie voor loontrekkende collega’s die freelance journalistieke nevenactiviteiten verrichten.

Het vademecum is alleen toegankelijk voor leden van de VVJ.

Je hebt dus je erkenningsnummer (of aansluitingsnummer) nodig, plus je paswoord. Dat vul je in nadat je je op onze site hebt aangemeld.