Serge Simonart: tijd voor een hardere aanpak van roddeljournalistiek

Dag Allemaal baseerde zijn verhaal op twee getuigenissen van muziekjournalisten, een openlijke en een anonieme. Serge Simonart spreekt van ergerlijke roddeljournalistiek, die zijn reputatie als journalist drastisch schaadt.

De Raad voor de Journalistiek, waar Simonart klacht indiende, zag geen beroepsethische tekortkomingen in hoofde van Dag Allemaal. Maar volgens de Humo-journalist doet die uitspraak onvoldoende recht aan zijn belangen en maakt ze onvoldoende het proces van op anonieme bronnen gebaseerde roddeljournalistiek.

De uitspraak van de Raad voor de Journalistiek, de reactie van Serge Simonart hierop en een kort wederwoord van de Raad voor de Journalistiek kunt u hier lezen.