AVBB laakt informatiecontroledwang regering

 

Regering dreigt in haar informatiecontroledwang journalistiek bronnengeheim te versmachten

De AVBB neemt met grote ongerustheid kennis van regeringsplannen om in het kader van de strijd tegen de terreur ook de vrije informatiestroom en het bronnengeheim van journalisten in te perken.

De strengere beteugeling van de schending van het beroepsgeheim, die de minister van Justitie beoogt, dreigt justitie en politie nog meer in hun schulp te doen kruipen dan nu het geval is.

De beoogde wetswijziging dreigt ook nefaste gevolgen te hebben voor journalisten en het voor hen essentiële recht op bronnengeheim, zoals vervat in de wet van 2005.

Net nu, ook in tijden van terreurdreiging, is het essentieel dat de veiligheidsdiensten open en correct communiceren ten aanzien van media en publiek.

Ook de beoogde aanpassing van de wet op de bijzondere werkingsmethodes van de inlichtingendiensten (BIM-wet) wekt grote ongerustheid.

Volgens het regeringsvoorstel zouden de inlichtingendiensten zelf kunnen beslissen om de waarborgen die gelden voor beroepsjournalisten op te heffen.

Nochtans zijn de waarborgen in kwestie, die parallel lopen met die voor advocaten en artsen, essentieel voor de bronnenbescherming van journalisten.

De AVBB vraagt aan de minister van Justitie om spoedoverleg over een en ander.

Aanpassingen aan de journalistieke rechten en vrijheden kunnen – ook in tijden van terrorisme en onveiligheid – alleen in de grootst mogelijke transparantie en met maximale redelijkheid worden doorgevoerd.