53ste editie van de Belfius-persprijzen: And the winners are …

Tijdens deze 53ste editie van de Persprijzen werden voor de drie landstalen en de diverse media samen (geschreven pers, radio en televisie, foto, internet) niet minder dan 249 kandidaturen ingediend.

Om die kandidaturen te beoordelen, deed Belfius een beroep op 14 gespecialiseerde jury’s, met daarin professionals uit de media, academici, laureaten van vorig jaar en vertegenwoordigers van de bank. Die jury’s kwamen bijeen tussen 11 en 25 april en nomineerden in totaal 42 werken.

De eindjury, die was samengesteld uit vertegenwoordigers van die verschillende vakjury’s, kwam op dinsdag 24 mei in de namiddag samen, om één laureaat per categorie te bekronen.

De volledige lijst van de laureaten en genomineerden vindt u hier.

De Belfius Persprijzen in een notendop

De Belfius Persprijzen, die voor het eerst werden uitgereikt in 1963, zijn in de loop der jaren voor veel journalisten uitgegroeid tot een niet te missen afspraak. In die halve eeuw zijn ze geëvolueerd (met o.m. de invoering van specifieke categorieën voor radio en televisie in 1969, de persfoto in 1979, de categorie financiële en economische pers in 1988, de lokale pers in 2012 en de digitale pers in 2014). Maar de geest is nog altijd dezelfde: de beste artikels en reportages van het voorbije jaar belonen en zo de journalisten steunen in hun werk, dat ze vaak in moeilijke omstandigheden moeten doen.