Beroepsverenigingen van journalisten fuseren

De fusie is historisch te noemen en ze maakt een einde aan een onderscheid – dat dateert uit andere tijden – tussen journalisten en hun beroepsorganisaties. België was immers het enige land in Europa dat professionele journalisten opsplitste naargelang ze hun informatietaak uitvoerden bij media van algemeen nieuws (VVJ en AJP) of bij gespecialiseerde media (VJPP en AJPP).

De fusieovereenkomst van de verenigingen gaat over hun structuren, hun leden en hun patrimonium. De leden van de VJPP en de AJPP zullen, naargelang van hun taal, worden opgenomen in de VVJ en de AJP. De VJPP en de AJPP zullen vervolgens worden ontbonden. De VVJ en de AJP zullen in de komende lente hun statuten aanpassen, om de journalisten van de gespecialiseerde pers op te nemen. Het patrimonium van de VJPP-AJPP wordt ondergebracht in een fonds ter ondersteuning van journalisten.

Samen zullen de nieuwe verenigingen ervoor zorgen de fusie volledig af te werken, met inbegrip van de beroepstitels, de persdocumenten en de erkenningscommissies. Sinds 1965 bestaan in België namelijk twee beroepstitels. De minister van Binnenlandse Zaken is al verzocht de beroepstitels en de persdocumenten te fuseren. Zijn kabinet is begonnen met de nodige stappen daartoe.

De voorzitters van de betrokken verenigingen verheugen zich over dit samengaan, dat bijdraagt tot de erkenning van professionele journalisten en de representativiteit van hun beroepsorganisaties.