Algemene ledenvergaderingen VVJ en AVBB leveren nuttige inspiratie

Duidelijk is dat de VVJ volop moet blijven inzetten op een goed statuut en degelijke werkfaciliteiten voor professionele journalisten. In dat verband namen de algemene vergaderingen van zowel de VVJ als de federale AVBB met voldoening kennis van de fusie van hun verenigingen met die van de journalisten van de vakpers (VJPP-AJPP). Die nieuwe fusievereniging zal in de loop van dit jaar vorm krijgen. Het moet ertoe leiden dat vanaf 2017 ongeveer 400 nieuwe leden kunnen aansluiten bij de VVJ en op haar service een beroep doen.
Anderzijds moet de VVJ ook aandacht blijven hebben voor de velen in de omgeving van de professionele journalist. Zo vormt het Journalistenloket, dat eind 2015 werd gelanceerd, een handig instrument om studenten en nieuwkomers in de journalistiek op de goede weg te helpen.

Surf naar onze Facebookpagina voor een uitgebreide fotoreportage.