Actie voor een onafhankelijke en pluralistische openbare omroep in Polen en overal in Europa

Volgens de nieuwe wet worden de bestaande bestuurs- en toezichtinstanties onmiddellijk ontbonden, kan de minister van Financiën meteen nieuwe organen samenstellen, en kan hij op elk ogenblik ook deze nieuwe mandatarissen weer ontslaan.

Daarmee wordt de Poolse openbare omroep in een strak politiek keurslijf gedwongen op maat van de zittende regering. Het argument dat het slechts om een tijdelijke maatregel zou gaan, doet niets af aan het grote gevaar van deze politieke annexatie.

Door de hardnekkigheid van de Poolse overheid, moet Europa klare en harde taal spreken aan haar adres. De politieke onafhankelijkheid van de openbare omroepen is een kernwaarde in het Europese mediabestel.

Onderhavige initiatiefnemers vragen dat de Belgische, Vlaamse en Franstalige overheden van het land, alsook alle Belgische vertegenwoordigers in de Europese beleidsinstanties, alles in het werk stellen om deze verknechting van een openbare omroep teniet te doen, als essentieel onderdeel van vrij, onafhankelijk en kwaliteitsvol nieuws overal in Europa.